Παθητική Φωνή

φύλλο εργασίας με ασκήσεις 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής, λεξικό 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
παθητική φωνή 
Γενικοί στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε ασκήσεις παθητικής φωνής
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να μετατρέπουν προτάσεις σε παθητική φωνή 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές καταστάσεις 
Συμμέτοχοι:
- Χριστίνα Νάζου (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 17:17 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)