Παθητική Φωνή

φύλλο εργασίας με ασκήσεις 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής και λεξικό 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
παθητική φωνή ρημάτων 
Γενικοί στόχοι:
να μετατρέπουν ρήματα στην παθητική φωνή 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να μετατρέπουν φράσεις και προτάσεις σε παθητική φωνή 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να δημιουργήσουν προτάσεις σε παθητική φωνή 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να δημιουργούν παθητική σύνταξη 
Συμμέτοχοι:
- Σμαράγδα Ράμπου (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 17:12 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας)