Προτάσεις, Να - Ότι

φύλλο εργασίας με ασκήσεις 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
προτάσεις 
Γενικοί στόχοι:
να κατανοούν τις χρήση των προτάσεων στο λόγο και να δημιουργούν δικές τους
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να συμπληρώνουν κενά προτάσεων 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να δημιουργούν προτάσεις 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται στη δημιουργία φράσεων και προτάσεων 
Συμμέτοχοι:
- Χριστίνα Νάζου (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 17:06 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)