Λεξιλόξιο- (ξε- , - ημι- )

φύλλο εργασίας με αντιστοίχηση στηλών-λεξιλόγιο 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής  
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
λεξιλόγιο 
Γενικοί στόχοι:
να κατανοούν την ερμηνεία λέξεων 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να κατηγοριοποιούν σωστά λέξεις 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να αντιστοιχίζουν σωστά λέξεις με την ερμηνεία τους 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές καταστάσεις 
Συμμέτοχοι:
- Ιωάννα Καραμπελιά (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 17:00 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας Ηλείας)