Λεξιλόξιο

φύλλο εργασίας με αντιστοίχηση στηλών 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
λεξικό, κάρτες με λέξεις 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
σχετικό λεξιλόγιο
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία
Γενικοί στόχοι:
να κατανοούν νέες λέξεις 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να αντιλαμβάνονται την ερμηνεία του λεξιλογίου που τους δίνεται
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να κάνουν σωστή αντιστοίχηση λέξεων και ερμηνειών 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές καταστάσεις 
Συμμέτοχοι:
- Ειρήνη Γιανδικίδου (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 16:56 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου)