Ευγενική Προστακτική

φύλλο εργασίας με συμπλήρωση προτάσεων 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
προστακτική έγκλιση 
Γενικοί στόχοι:
να χρησιμοποιούν σωστά την προστακτική 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να δημιουργούν σωστές προτάσεις με προστακτική ευγενείας 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σωστά σε επικοινωνιακές καταστάσεις 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να δημιουργούν τις κατάλληλες φράσεις στις ασκήσεις αυτού του είδους 
Συμμέτοχοι:
- Χριστίνα Νάζου (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 15:23 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)