Μπορεί/Πρέπει - Θα/να

φύλλο εργασίας με ασκήσεις συμπλήρωσης κενών 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με Η/Υ και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραμματικές γνώσεις 
Γενικοί στόχοι:
να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη σωστή λέξη για συμπλήρωση κενών 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να δημιουργούν σωστές προτάσεις συμπληρώνοντας σωστά τα κενά 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να αξιοποιούν σωστό λεξιλόγιο 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σωστά σε επικοινωνιακές καταστάσεις
Συμμέτοχοι:
- Ειρήνη Γιανδικίδου (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 15:10 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου)