Προσωπικές Αντωνυμίες

φύλλο εργασίας με άσκηση πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωση κενών, εντοπισμό κομβικών λέξεων (αντωνυμιών). 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γαρμματικής
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
προσωπικές αντωνυμίες, δυνατοί και αδύνατοι τύποι
Γενικοί στόχοι:
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά όλους τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να εντοπίζουν σωστούς τύπους για τη συμπλήρωση κενών 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές περιστάσεις 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να αναγνωρίζουν τύπους προσωπικής αντωνυμίας και να τους χρησιμοποιούν σωστά
Συμμέτοχοι:
- Ιωάννα Καραμπελιά (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 14:54 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας Ηλείας)