Παρελθοντικοί χρόνοι

φύλλο εργασίας με ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με προσφερόμενες λέξεις και παραγωγή γραπτού λόγου 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
λεξικό, εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
λεξιλόγιο, παρελθοντικοί χρόνοι ρημάτων 
Γενικοί στόχοι:
οι μαθητές να είναι ικανοί να εντοπίζουν τη χρήση παρελθοντικών χρόνων σε ασκήσεις με κενά  και να συμπληρώνουν τους κατάλληλους τύπους 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να συντάσσουν σωστά φράσεις και προτάσεις 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να αξιοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο σε παραγωγή γραπτού λόγου 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να εντοπίζουν τη σωστή χρήση παρελθοντικών χρόνων στα ρήματα 
Συμμέτοχοι:
- Χριστίνα Νάζου (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 14:43 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας)