Παραγωγή γραπτού λόγου - Ουσιαστικά και Ρήματα

φύλλο εργασίας με παραγωγή γραπτού λόγου και άσκηση συμπλήρωσης κενών 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
κάρτες με λέξεις, εικόνες, εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο, Γραμματική-Ουσιαστικά και Ρήματα
Γενικοί στόχοι:
να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις γραμματικές τους γνώσεις ώστε να παράγουν γραπτό λόγο 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να γράφουν σωστά σύντομα κείμενα να συμπληρώνουν κενά με σωστούς τύπους κλιτών λέξεων 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να αξιοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο, για να παράγουν γραπτό λόγο 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να είναι σε θέση να δημιουργούν σωστές φράσεις προτάσεις
Συμμέτοχοι:
- Σμαράγδα Ράμπου (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 14:37 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής Κορινθίας)