Χρήση ρημάτων

φύλλο εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης κλίσης ρημάτων και με εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου με βάση τα ρήματα 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
αίθουσα με υπολογιστή και προτζέκτορα 
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
εγχειρίδιο γραμματικής 
Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ρήματα Ομαλά και Ανώμαλα 
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία
Γενικοί στόχοι:
Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ρήματα ομαλά και ανώμαλα 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ρήματα και να τα χρησιμοποιούν σωστά μέσα σε προτάσεις 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε επικοινωνιακές καταστάσεις 
Λειτουργικοί Στόχοι:
να παράγουν γραπτό λόγο με σωστή χρήση ρημάτων 
Συμμέτοχοι:
- Ειρήνη Γιανδικίδου (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου )

Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 14:24 από τον Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη (3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου)