Μαθαίνω τα γράμματα

Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εμπέδωση του φθόγγου/γράμματος Α.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
...
Γενικοί στόχοι:
Συνειδητοποίηση της σύνδεσης προφορικής και γραπτής γλώσσας
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική ενημερότητα /a/
Να κατανοήσουν την αντιστοιχία φωνήματος - γράμματος Α

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εύρεση των λέξεων/γραμμάτων που αντιστοιχούν στο οπτικό ερέθισμα
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 11:50 από τον Ελένη Μπαρμπουδάκη (1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς)