Παθητικός Αόριστος

Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην εμπέδωση του παθητικού αορίστου.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Να γνωρίζουν το σχηματισμό του αορίστου ενεργητικής φωνής
Να κατανοούν τη χρήση του παθητικού αορίστου
Να γνωρίζουν το σχηματισμό και την κλίση του παθητικού αορίστου όλων των συζυγιών

Γενικοί στόχοι:
Εμπέδωση παθητικού αορίστου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Να σχηματίσουν τον παθητικό αόριστο
Να χρησιμοποιήσουν τον παθητικό αόριστο στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 09:57 από τον Χρυσούλα Κολίτσα (Δράση 1)