Γνωρίζω τα αποθετικά ρήματα

Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις και δύναται να συνοδεύσει τη διδασκαλία των αποθετικών ρημάτων, με στόχο την κατανόηση και εμπέδωση τους.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Να γνωρίζουν τις διαθέσεις των ρημάτων
Να γνωρίζουν την κλίση των ρημάτων όλων των συζυγιών στον ενεστώτα της παθητικής φωνής
Να γνωρίζουν τον σχηματισμό και την κλίση του παθητικού αορίστου όλων των συζυγιών

Γενικοί στόχοι:
Διδασκαλία αποθετικών ρημάτων
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Να αντιστοιχούν τα αποθετικά ρήματα με συνώνυμα τους ενεργητικής φωνής 
Να σχηματίσουν τον αόριστο των αποθετικών ρημάτων
Να συντάσσουν τα αποθετικά ρήματα

Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 30/11/2013 09:34 από τον Χρυσούλα Κολίτσα (Δράση 1)