Φωνολογική ενημερότητα - Ηχηροποίηση του σ

Πρόκειται για ένα σχέδιο μαθήματος που αφορά στην ηχηροποίηση του σ. Αρχικά, δίνουμε ένα κείμενο στους μαθητές, το διαβάζουμε και τους ζητάμε να κυκλώσουν με διαφορετικό χρώμα το άηχο σ, καθώς και το σ που έχει υποστεί ηχηροποίηση και ακούγεται ως ζ. Αφού τους εξηγήσουμε τον κανόνα της ηχηροποίησης, ότι δηλαδή το σ μετατρέπεται σε ζ όταν βρεθεί δίπλα σε ηχηρό σύμφωνο, συνεχίζουμε με μια επικοινωνιακή δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνουμε μια σειρά λέξεων που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα και περιέχουν σ, και τους ζητάμε να περιγράψουν πώς θα περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης.
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση ηχηροποίησης του σ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Να κατανοήσουν οι μαθητές σε ποια περιβάλλοντα το άηχο σ ηχηροποιείται και προφέρεται ως ζ.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:

  • Διάκριση των σ/ζ σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Ορθή προφορά του σ ως ζ, ανάλογα με το περιβάλλον.

Δημιουργήθηκε στις 28/11/2013 16:32 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας)