Φωνολογική ενημερότητα - Διάκριση τ/θ/φ/δ/ντ

Πρόκειται για μια άσκηση στην οποία καλούμε τους μαθητές να βρούνε τα λάθη του κειμένου. Ειδικότερα, έχουμε αντικαταστήσει τους φθόγγους κάποιων λέξεων με άλλους, κοντινά αρθρωτικά, φθόγγους. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να ανακαλύψουν τα λάθη και να προφέρουν σωστά τις λέξεις.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης.
Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα τ/θ/φ/δ/ντ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική διάκριση τ/θ/φ/δ/ντ.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:

Διάκριση των τ/θ/φ/δ/ντ σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Ορθή προφορά των τ/θ/φ/δ/ντ.
Δημιουργήθηκε στις 27/11/2013 16:23 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας)