Φωνολογική ενημερότητα - Διάκριση β/δ/ντ

Πρόκειται για μια άσκηση συμπλήρωσης κενών. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη άσκηση δίνουμε στο μαθητή μια σειρά προτάσεων από τις οποίες λείπει μία ή δύο λέξεις. Για τη συμπλήρωση του κάθε κενού, του δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λέξεις οι οποίες διαφέρουν ελάχιστα (συνήθως μόνο ως προς ένα φθόγγο). Αφού τις προφέρουμε, ζητάμε από το μαθητή να συμπληρώσει τα εν λόγω κενά με την κατάλληλη λέξη και στη συνέχεια να τις διαβάσει.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης

Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα β/δ/ντ
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική διάκριση β/δ/ντ. 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της διαφορετικής σημασίας των λέξεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς το αρχικό τους σύμφωνο.
Λειτουργικοί Στόχοι:

  • Διάκριση των β/δ/ντ σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Ορθή προφορά των β/δ/ντ.

Δημιουργήθηκε στις 25/11/2013 16:46 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών)