Περιγραφή ζώων

Με την παρούσα δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση κατηγοριοποιούν τα ζώα σε φυτοφάγα σαρκοφάγα παμφάγα. Επίσης να προβαίνουν σε σχετική κατηγοριοποίηση ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζούνε και να μιλάνε γι αυτά.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Γραφή και ανάγνωση.

Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές

να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων, ώστε να τα περιγράφουν

να μιλούν για το περιβάλλον στο οποίο ζούνε τα ζώα

να γνωρίσουν τις κατηγορίες των ζώων

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Κανένας
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να γνωρίσουν το θεματικό λεξιλόγιο για τα ζώα.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν τα ζώα και να μιλούν γι αυτά.
Συμμέτοχοι:
- Νίκος Δαλάκης (Α.Π.Θ.)

Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 22:03 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)