Πέρασε το καλοκαίρι

Συμπλήρωση επιστολής σε φιλικό ύφος με ρήματα ενεργητικά που δηλώνουν ενέργεια η οποία έγινε στο παρελθόν και είχε διάρκεια (Παρατατικός)
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Σχηματισμός Παρατατικού Ενεργητικής φωνής
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία
Γενικοί στόχοι:
Λειτουργική χρήση του Παρατατικού
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Σχηματισμός του Παρατατικού χρόνου των ενεργητικών ρημάτων
Λεξιλογικοί Στόχοι:

Λεξιλόγιο καλοκαιρινών διακοπών

Λειτουργικοί Στόχοι:

Ένταξη του Παρατατικού χρόνου σε αφηγηματικό κείμενο (επιστολή) που αναφέρεται στο παρελθόν.

Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:43 από τον Χριστίνα Κατσάρου (12ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου)