Τα έπιπλα

Αφού ο εκπαιδευτικός διδάξει τις ονομασίες των επίπλων, στη συνέχεια, μοιράζει στους μαθητές τα σταυρόλεξα με τις εικόνες και ζητάει από τους μαθητές να τα συμπληρώσουν. Με το φυλλάδιο αυτό επιδιώκεται η εμπέδοση των ονομάτων.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Οικιακή Οικονομία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

Φωτοτυπία

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραφή.
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των επίπλων.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

Κανένας

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν να ονοματίζουν τα έπιπλα του σπιτιού.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με τις ονομασίες των επίπλων.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:35 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)