Γενική πτώση ουσιαστικών

Παρουσίαση της Γενικής μέσα σε προτάσεις με εστίαση στον τύπο με σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν τον σχηματισμό της πτώσης και ταυτόχρονα να αναδειχθεί και η λειτουργική της χρήση.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

Φύλλα εργασίας

Οργάνωση Τάξης:
Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Η Ονομαστική και η Αιτιατική πτώση στον Ενικό και Πληθυντικό Αριθμό
Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία
Γενικοί στόχοι:
Σχηματισμός και λειτουργική χρήση της Γενικής πτώσης των ουσιαστικών
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Σχηματισμός της Γενικής σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με τα χαρακτηριστικά των ζώων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Λειτουργική χρήση της γενικής στις επικοινωνιακές περιστάσεις που απαιτείται
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:31 από τον Χριστίνα Κατσάρου (12ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου)