Ο λαγός και η χελώνα

Με το παρόν σχέδιο επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να αφηγούνται μια ιστορία βλέποντας εικόνες και χρησιμοποιώντας στο λόγο τους λέξεις που δηλώνουν τη χρονική αλληλουχία.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος
Επικοινωνιακή Περίσταση:
δΔιήγηση παραμυθιού.
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γραφή και ανάγνωση.
Λέξεις Κλειδιά:
Παραμύθι
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να μάθουν

να διηγούνται μια ιστορία

να συζητήσουν για τα μηνύματα που περνάει η ιστορία του λαγού και της χελώνας

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν στις διηγήσεις ιστοριών λέξεις που δηλώνουν το χρόνο.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
να επεξεργαστούν το θεματικό λεξιλόγιο του κειμένου και να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις που δηλώνουν χρόνο.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να μάθουν να αφηγούνται ιστορίες με χρονική αλληλουχία.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 20:09 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)