Τα έντομα

Με την παρούσα διδασκαλία επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των εντόμων και να προβληματιστούν σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 4-6, 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Καμία. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεγνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, δουλεύουμε βάσει των εικόνων. Στην περίπτωση αυτή το κείμενο διαβάζεται από τον εκπαιδευτικό.

Λέξεις Κλειδιά:
Ζώα
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να γνωρίσουν τις ονομασίες των εντόμων και να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

Δε θέτουμε μορφολογικούς και συντακτικούς στόχους.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθυν τις ονομασίες των εντόμων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα έντομα και να τα ονοματίζουν.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 19:50 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)