Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας

Με το παρόν σχέδιο μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές να κατακτήσουν τον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε μια ιστορία. Ειδικότερα, μοιράζουμε το κείμενο στους μαθητές σε έχρομη μορφή, προκειμένου να φαίνονται οι λέξεις που δηλώνουν χρόνο με κόκκινο, ώστε να τις παρατηρήσουν οι μαθητές. Αφού διαβαστεί φωναχτά στην αίθουσα το παραμύθι, ρωτάμε τους μαθητές να μας πουν τι δηλώνουν οι λέξεις που είναι με κόκκινο. Στη συνέχεια τους ζητάμε να αναδιηγηθούν την ιστορία βλέποντας τις εικόνες. Στόχος είναι να μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τους χρονικούς συνδέσμους και τα χρονικά επιρρήματα.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Διήγηση ιστορίας.

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Οι μαθητές να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν να διηγούνται ιστορίες.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν χρονικά επιρρήματα και χρονικούς συνδέσμους, όταν διηγούνται ιστορίες.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να επεξεργαστούν το σχετικό λεξιλόγιο του παραμυθιού και να κατανοήσουν το ρόλο των λέξεων που δηλώνουν χρόνο στις αφηγήσεις.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αφηγούνται μια ιστορία με χρονική αλληλουχία.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 18:46 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)