Τα φρούτα (ενικός - πληθυντικός)

Με το παρόν σχέδιο επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν να σχηματίζουν τον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών. Επίσης, επιδιώκεται να μάθουν τις ονομασίς των φρούτων.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 4-6, 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Οι μαθητές να γνωρίζουν τα γράμματα

Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να μάθουν

 τις ονομασίες των φρούτων και να σχηματίζουν τον ενικό και πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών.

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να σχηματίζουν τον ενικό και τον πληθυντικό αριθό των ουσιαστικών.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των φρούτων.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να ονοματίζουν τα φρούτα, βλέποντας τις αντίστοιχες εικόνες.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 17:47 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)