Της ή τις;

Με το παρόν φύλλο εργασίας επιδιώκεται από τους μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν στο γραπτό λόγο τα άρθρα της και τις. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός αφού προβάλλει το πρώτο φυλλάδιο, ζητάει από τους μαθητές να διατυπώσουν μόνοι τους το γραμματικό κανόνα. Στη συνέχεια, εξασκούνται, συμπληρώνοντας την άσκηση εμπέδοσης.  
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Οι μαθητές να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Λέξεις Κλειδιά:
Ρούχα και χρώματα
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν τη διαφορά στη χρήση των άρθρων της και τις.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά στο γραπτό λόγο τα άρθρα: της και  τις.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να εξασκηθούν σε λεξιλόγιομσχετικά με την ενδυμασία.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να είναι σε θέση να γράφουν κείμενα, χρησιμοποιώντας τα άρθρα της και τις σωστά.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 16:41 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)