Φωνολογική ενημερότητα - Διάκριση φ/θ

Πρόκειται για μια άσκηση συμπλήρωσης κενών. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη άσκηση δίνουμε στο μαθητή μια σειρά λέξεων από τις οποίες λείπουν οι φθόγγοι φ/θ. Αφού τις προφέρουμε, ζητάμε από το μαθητή να συμπληρώσει τα εν λόγω κενά με το σωστό φθόγγο και στη συνέχεια να τις διαβάσει.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
  • Ικανότητα ανάγνωσης. 
  • Το λεξιλόγιο της άσκησης.
Γενικοί στόχοι:
Φωνολογική ενημερότητα φ/θ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Φωνολογική διάκριση φ/θ.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:

  • Διάκριση των φ/θ σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Ορθή προφορά των φ/θ.

Δημιουργήθηκε στις 22/11/2013 16:19 από τον Μαριάννα Τηλιοπούλου (7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας)