Η ελιά

Το 2006 είχε οριστεί από την ελληνική κυβέρνηση ως « Έτος ελιάς και ελαιόλαδου». Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή να πληθύνουν οι εκδόσεις αναφορικά με τα ελαιόδεντρα , συμπεριλαμβανομένου κι ενός σημαντικού όγκου εκπαιδευτικού υλικού . Κι αυτό οφείλεται στις πολλές απορίες μαθητών σχετικά με τα ελαιόδεντρα και τα ελαιοτριβεία .Έτσι, μέσα από το έντυπο υλικό περιγράφονται συνοπτικά τα στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου από ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο, χωρίς να λείπουν και κάποιες ιστορικές αναφορές, ώστε να αποτελέσει κίνητρο για την επιτόπου επίσκεψη σε ένα απ’ αυτά.
Μια επίσκεψη στο πιο κοντινό ελαιοτριβείο της περιοχής θα ήταν η ιδανική εισαγωγή για την παρούσα διδακτική πρόταση.

Οι δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες με εικόνες, φωτογραφίες , ασκήσεις σε παιγνιώδη μορφή με απώτερο σκοπό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των μαθητών.

 

 

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 Δ.Ω. (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Δραματοποίηση-παιχνίδι ρόλων

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

αίθουσα υπολογιστών

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

βιντεοκάμερα, H/Y, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
κλίση ουσιαστικών
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αγγλική, Αλβανική, Βουλγαρική
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή, Έθιμα / Γιορτές / Συνήθειες, Ελιά -Λάδι-Ολύμπιοι θεοί
Γενικοί στόχοι:

- Να ανακληθούν προηγούμενες γνώσεις
- Να ενισχυθεί η αποκλίνουσα σκέψη και η φαντασία των μαθητών
- Να αξιοποιηθεί δημιουργικά το νοητικό και γλωσσικό δυναμικό τους
- Να συνεργαστούν για την πραγμάτευση ενός θέματος , καθώς και για την προετοιμασία προφορικών και γραπτών κειμένων σχετικά μ’ αυτό.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :

- Χρήση ευθέος και πλαγίου λόγου

Λεξιλογικοί Στόχοι:

- Διδασκαλία λεξιλογίου αναφορικά με την ελιά – λάδι, τους Θεούς του Ολύμπου

Λειτουργικοί Στόχοι:
Αφήγηση
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Η αξιολόγηση της διδακτικού εγχειρήματος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από δύο ασκήσεις, τις οποίες θα κληθούν να λύσουν οι μαθητές. Από το αποτέλεσμα θα διαπιστωθεί ο βαθμός κατάκτησης της κατανόησης του κειμένου.

Δημιουργήθηκε στις 17/11/2013 18:50 από τον Αγλαϊα Παναγιώτου (Δράση 1)