Όλοι είμαστε διαφορετικοί

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με θέματα διακρίσεων και ρατσισμού. Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την περιγραφή ανάλογων εμπειριών από τη δική τους ζωή. Επίσης, στοχεύει στην εξάσκηση  στη χρήση του Παρατατικού και της δυνητικής έγκλισης. Περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών σε εικόνες. 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ενεστώτας , Αόριστος και Παρατατικός ενεργητικής φωνής συχνόχρηστων ρημάτων 
Υποτακτική σύνδεση με βουλητικά ρήματα
Δυνητική έγκλιση
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Ζώα
Γενικοί στόχοι:

Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διακρίσεων και ρατσισμού

Να κατανοήσουν αλληγορικά κείμενα

Να περιγράφουν τις συνήθειες των ζώων και να αναφέρουν και άλλες πληροφορίες για αυτά

Να επισημαίνουν τις διαφορές

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση Παρατατικού ενεργητικής φωνής

Να εξασκηθούν στη χρήση της δυνητικής έγκλισης

Να εξασκηθούν στην υποτακτική σύνδεση με βουλητικά ρήματα

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Λεξιλόγιο για την περιγραφή του τρόπου ζωής και των συνηθειών των ζώων 

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να αναπτύξουν την «ενσυναίσθηση» μπαίνοντας στη θέση των άλλων

Να παρατηρούν προσεχτικά εικόνες και να τις περιγράφουν αντλώντας στοιχεία από αυτές

Δημιουργήθηκε στις 28/10/2013 20:53 από τον Αναστασία Αμπάτη (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Π. Φαλήρου)