Ο άνθρωπος που κήρυξε πόλεμο στα χάμπουργκερ

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών για  τις επιπτώσεις της ανθυγιεινής διατροφής και στην ευαισθητόποίησή τους σχεικά με τις διατροφικές τους συνήθειες. Επίσης, στοχεύει στη διδασκαλία των αποτελεσματικών/συμπερασματικών προτάσεων και την ανάλυση των σύνθετων προτάσεων.

 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Βιολογία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Ενεστώτας ενεργητικής φωνής

Βασικό θεματικό λεξιλόγιο για το ανθρώπινο σώμα και την σωματική υγεία

 

 

Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή, Ανθρώπινο σώμα, Υγεία
Γενικοί στόχοι:

Να αναπτύξουν σωστές διατροφικές συνήθειες

Να συνειδητοποιήσουν τη βλάβη της ανθυγιεινής διατροφής

Να μάθουν να συντάσσουν και να αναλύουν σύνθετες προτάσεις

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

Να εξασκηθούν στη χρήση ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Να μάθουν να αναλύουν τις σύνθετες προτάσεις σε κύριες και δευτερεύουσες

Να μάθουν τη σημασία των συμπερασματικών/αποτελεσματικών προτάσεων

Να εξασκηθούν στη χρήση συνδέσμων για την παραγωγή συμπερασματικών/αποτελεσματικών προτάσεων

 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Να αξιοποιήσουν  το θεματικό λεξιλόγιο αναφορικά με την υγιεινή διατροφή και τις ασθένειες

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να απομονώνουν σημαντικά στοιχεία από το κείμενο (λειτουργική ανάγνωση του κειμένου)

 

Δημιουργήθηκε στις 27/07/2013 13:17 από τον Αναστασία Αμπάτη (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου)