Κλίση των Ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Κλίση των ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή, λεξιλόγιο επιπέδου Α1-Α2.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ενεργητικής Φωνής.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι ανάλογα με την κατάληξη του ρήματος αλλάζει το πρόσωπο.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιήσουν την Ενεργητική Φωνή.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να παράγουν ένα δικό τους κείμενο χρησιμοποιώντας την Ενεργητική Φωνή.
Δημιουργήθηκε στις 08/07/2013 16:11 από τον Άννα Σαματά (Α.Π.Θ.)