Ενεργητική-Παθητική Φωνή

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Κλίση των ρημάτων, λεξιλόγιο επιπέδου Α1-Α2.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Καθημερινή ρουτίνα
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ενεργητικής και Παθητικής Φωνής.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι ανάλογα με την κατάληξη του ρήματος σε -ω/-μαι κατασκευάζεται αντίστοιχα η Ενεργητική/Παθητική Φωνή.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να χρησιμοποιήσουν την Ενεργητική/Παθητική Φωνή.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να παράγουν ένα δικό τους κείμενο χρησιμοποιώντας την Ενεργητική/Παθητική Φωνή.
Δημιουργήθηκε στις 08/07/2013 16:06 από τον Άννα Σαματά (Α.Π.Θ.)