Μια τρελή ιστορία

Πρόκειται για μια άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου στην οποία οι μαθητές καλούνται αρχικά να εντοπίσουν λάθη αναφορικά με το νόημα μιας προσωπικής αφήγησης. Στη συνέχεια καλούνται να ξαναγράψουν όλη την ιστορία αλλάζοντας όσες λέξεις χρειάζονται ώστε να αποδώσουν σωστά το νόημα σύμφωνα με το σύνηθες καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Θεματικό λεξιλόγιο σχολικού προγράμματος

Αόριστος ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄και β΄ συζυγίας καθώς και αόριστος ανώμαλων ρημάτων

Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή ρουτίνα, Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Ο χρόνος
Γενικοί στόχοι:

Να μάθουν να αφηγούνται εμπειρίες

Να παράγουν μια ολοκληρωμένη ιστορία

Να εντοπίζουν νοηματικά λάθη

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Να εξασκηθούν στο σχηματισμό και στη χρήση αορίστου ενεργητικής φωνής συχνόχρηστων ρημάτων
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να χρησιμοποιήσουν το θεματικό λεξιλόγιο αναφορικά με το εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα, την καθημερινή σχολική ρουτίνα και τα σχολικά είδη
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του ημερολογίου
Δημιουργήθηκε στις 07/07/2013 10:12 από τον Αναστασία Αμπάτη (Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου)