Ασκήσεις για τη συμφωνία ΕΟ -τα επιρρήματα-τις αντωνυμίες

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις κλειστού τύπου. Απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου Α1 αλλα και προκαταρκτικού επιπέδου.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Λεξιλόγιο επιπέδου Α1

 

Γενικοί στόχοι:

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διδασκαλία γραμματικής συμφωνίας

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :

Διδασκαλία γραμματικής συμφωνίας (επίθετο και ουσιαστικό)

 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Κατανόηση και χρήση χρονικών επιρρημάτων

Κατανόηση και χρήση ερωτηματικών αντωνυμιών

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να κατανοήσουν τη σειρά των λέξεων με βάση τη συντακτική τους θέση

Δημιουργήθηκε στις 29/06/2013 22:26 από τον Παρασκευή Λαγογιάννη (10ο Δημ.Σχ. Ν. Ιωνίας ( Βόλου))