Καλοκαίρι

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος έχει στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το λεξιλόγιο του καλοκαιριού και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν την εποχή του χρόνου
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση μηνών και εποχών του έτους
Λέξεις Κλειδιά:
Ο χρόνος, Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:
Ψυχοκοινωνικοί: να μάθουνε τα αθλήματα του καλοκαιριού και λεξιλογικοί: λεξιλόγιο σχετικό με το καλοκαίρι
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
......
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Λεξιλόγιο σχετικό με το καλοκαίρι και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες
Λειτουργικοί Στόχοι:
.....
Δημιουργήθηκε στις 27/06/2013 12:35 από τον Σέβη Σαμαρά (21ο Δ.Σ. Σερρών)