«Το σπίτι των ονείρων μου»

Στην παρούσα διδακτική πρόταση το λεξιλόγιο έχει επιλεγεί με βάση το θεματικό του περιεχόμενο που είναι οι χώροι και τα έπιπλα του σπιτιού. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται είναι κατά κύριο λόγο επικοινωνιακές και οι μαθητές καλούνται να εργαστούν τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Το λεξιλόγιο παρουσιάζεται μέσα από εικόνες προκειμένου να διευκολυνθεί η εκμάθηση και η ανάκλησή του από την πλευρά των μαθητών. Επιπλέον, οι μαθητές στο πλαίσιο της περιγραφής του σπιτιού των ονείρων τους έρχονται σε επαφή με τη χρήση και τη λειτουργία των αντωνυμιών ένας/μία/ένα και κανένας/καμία/κανένα.

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Περιγραφή του σπιτιού (δωμάτια και έπιπλα)

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
  • φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Καμία.
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θεματικό λεξιλόγιο που αφορά τους χώρους και τα έπιπλα του σπιτιού.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

Οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρήση και τη λειτουργία των αντωνυμιών ένας/μία/ένα και κανένας/καμία/κανένα.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Οι μαθητές να γνωρίσουν το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τους χώρους και τα έπιπλα του σπιτιού και να συνδέσουν τις εικόνες με τις αντίστοιχες λέξεις.

Λειτουργικοί Στόχοι:

Οι μαθητές να είναι σε θέση να περιγράφουν το σπίτι των ονείρων τους χρησιμοποιώντας τις λέξεις που διδάχτηκαν.

Οι μαθητές να είναι σε θέση να περιγράφουν το σπίτι τους χρησιμοποιώντας τις λέξεις που διδάχτηκαν .

Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Οι μαθητές θα κληθούν μέσα από ασκήσεις ομαδικές, όπως, επίσης και μέσα από την περιγραφή του σπιτιού των ονείρων τους να ανακαλέσουν το λεξιλόγιο και τις αντωνυμίες που διδάχτηκαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Δημιουργήθηκε στις 28/05/2013 18:16 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)