Ουσιαστικά κοινού γένους

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη διάκριση του γένους στα επαγγελματικά ουσιαστικά, τα οποία έχουν κοινό τύπο για το αρσενικό και το θηλυκό. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν μια πρόταση που περιλαμβάνει ένα τέτοιου τύπου ουσιαστικό, και στη συνέχεια να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εικόνες, η καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος. Αξιοποιείται η επεξεργασία γλωσσικών εισερχομένων, καθώς για την επιλογή του γένους οι μαθητές βασίζονται στο άρθρο του ουσιαστικού, ή στην κατάληξη του επιθέτου που το συνοδεύει.  
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο επιπέδου Α1
Γενικοί στόχοι:
Η διάκριση του γένους σε ουσιαστικά τα οποία έχουν κοινό τύπο για το αρσενικό και το θηλυκό
Η συμβολή της συμφωνίας επιθέτου-ουσιαστικού στη σημασιολογική διάκριση του γένους των ουσιαστικών αυτών  
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Η διάκριση του γένους σε ουσιαστικά (επαγγελματικά) στα οποία το θηλυκό δεν διαχωρίζεται από το αρσενικό με βάση την κατάληξη, αλλά με βάση το άρθρο. 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
...
Λειτουργικοί Στόχοι:
Αντιστοιχία γραμματικού και φυσικού γένους
Δημιουργήθηκε στις 28/05/2013 00:01 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Δ.Σ. Αγγελοχωρίου)