"Στέλνω e-mail"

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει στόχο την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να εκμαιεύσουν πληροφορίες σχετικές με ένα κείμενο που έχει γραφεί στο πλαίσιο συγγραφής ενός e-mail. Στη συνέχεια, ζητείται από τους ίδιους να παράγουν γραπτό κείμενο στο οποίο θα κληθούν να γράψουν ένα e-mail όπου θα αναφέρουν πληροφορίες για ένα θέμα της δικής τους επιλογής. Η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής ενός e-mail μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που διδάσκει Πληροφορική και να επεκταθεί μέσα από την επισύναψη από την πλευρά των μαθητών αρχείων και εικόνων από το διαδίκτυο που οποία θα αναφέρονται στις χώρες καταγωγής τους.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Σύνδεση στο διαδίκτυο.
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Φύλλα εργασίας
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Καμία.
Λέξεις Κλειδιά:
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να παράγουν γραπτό λόγο μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού e-mail.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να γράψουν ένα e-mail στο οποίο θα παράγουν γραπτό λόγο σχετικό με ένα θέμα της δικής τους επιλογής.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να γνωρίσουν το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές να εμπλακούν τη διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού e-mail όπως, επίσης και στη χρήση του.
Οι μαθητές να παρουσιάσουν στοιχεία που αφορούν τις χώρες καταγωγής τους στην τάξη τους.
Δημιουργήθηκε στις 26/05/2013 13:54 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)