«Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος κύριο στόχο έχει τη διάκριση των ρημάτων από τα ουσιαστικά σε ένα κείμενο. Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν  τα δύο μέρη του λόγου χρησιμοποιείται το τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο». Μέσα από το τραγούδι οι μαθητές καλούνται  να αναγνωρίσουν τη λειτουργία των ρημάτων και των ουσιαστικών όπως, επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα διαχωρίζουμε.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Τραγούδι: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
 •         Η/Υ
 •         Προτζέκτορας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
 •         φύλλα εργασίας
 •          καρτέλες
 •          μπογιές
 •          χαρτόνι
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Καμία.
Λέξεις Κλειδιά:
η αγάπη
Γενικοί στόχοι:
 • Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους ρηματικούς τύπους και τα ουσιαστικά σε ένα κείμενο.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
 • Οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τους ρηματικούς τύπους σε ένα κείμενο.
 • Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ουσιαστικά σε ένα κείμενο.
 • Οι μαθητές είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν  την προσωπική αντωνυμία με το ρήμα είμαι σε όλα τα πρόσωπα στον Ενεστώτα.
 • Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τον Ενικό και τον Πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ο καθένας.
 • Οι μαθητές είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν  τα άρθρα με τα ουσιαστικά (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, Ενικός και Πληθυντικός αριθμός).
Λεξιλογικοί Στόχοι:
 • Οι μαθητές να γνωρίσουν λέξεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο του τραγουδιού.
Λειτουργικοί Στόχοι:
 • Οι μαθητές να ζωγραφίσουν τη δική τους ερμηνεία για τον όρο αγάπη και να μιλήσουν για τη σημασία της χρησιμοποιώντας ουσιαστικά.
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν με φύλλα εργασίας και να υλοποιήσουν ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης του διδακτικού φαινομένου.

Δημιουργήθηκε στις 16/05/2013 18:57 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)