"Ο χάρτης της ζωής μου"

Η παρούσα δραστηριότητα με τίτλο «ο χάρτης της ζωής μου» αποτελεί μία ευκαιρία γνωριμίας του εκπαιδευτικού με τους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ζωγραφίζοντας την πορεία τους από το παρελθόν στο παρόν και σχεδιάζοντας το μέλλον παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντά τους και τα όνειρά τους. Με αυτόν τον  τρόπο η τάξη εμπλουτίζεται, δημιουργούνται ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι τόσο οι διαφορές όσο και οι ομοιότητές τους μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά. Επιπλέον, η εν λόγω δραστηριότητα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα πρώτο δείγμα γραφής από την πλευρά των μαθητών τους.

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Περιγραφή σημαντικών γεγονότων και βιωμάτων από τη ζωή των μαθητών.
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
 • σχολικός πίνακας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
 • μαρκαδόροι
 •  κόλλες αναφοράς
 • χαρτόνι
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Οι μαθητές να μπορούν να παράγουν γραπτό κείμενο.
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει σκοπό:

 • τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ανοιχτότητας από την αρχή της σχολικής χρονιάς ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, όπως, επίσης και μεταξύ των μαθητών.
 • να λειτουργήσει ως μία πρώτη δραστηριότητα γραφής που θα δώσει τους μαθητές την ευκαιρία να μιλήσουν για τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους και με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουν πιο ευχάριστα τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :

Οι μαθητές να είναι σε θέση:

 • να εμπλακούν στη διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης των ερωτήσεων που θα απευθύνουν στον εκπαιδευτικό.
Λεξιλογικοί Στόχοι:

Οι μαθητές να είναι σε θέση:

 • να παράγουν προφορικό λόγο αναφερόμενοι στα εικονογραφήματα που οι ίδιοι κατασκεύασαν παρουσιάζοντας το «χάρτη» τους στην τάξη.
 • να παράγουν γραπτό λόγο λαμβάνοντας υπόψη τα εικονογραφήματα που έχουν κατασκευάσει.
Λειτουργικοί Στόχοι:

Οι μαθητές καλούνται να:

 •  δημιουργήσουν το «χάρτη της ζωής τους» τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν σαν βάση για την οργάνωση της πρώτης δραστηριότητας γραφής στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
 • να κατανοήσουν την έννοια του εικονογραφήματος και να το χρησιμοποιήσουν για να αναπαραστήσουν προσωπικά βιώματα και σημαντικά γεγονότα της ζωής τους.
 • πάρουν πρωτοβουλίες και να συζητήσουν με τον εκπαιδευτικό για τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους.
 • να παρουσιάσουν στην τάξη τους «χάρτες» τους και να μιλήσουν για την καταγωγή τους, τις εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Οι μαθητές στο τέλος της δραστηριότητας θα κληθούν να παρουσιάσουν το "χάρτη" τους στη σχολική τάξη.

Δημιουργήθηκε στις 15/05/2013 12:07 από τον Ουρανία Μήλιου (Α.Π.Θ.)