Αγώνες Ποδηλάτου

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο δραστηριότητας με θέμα τον αθλητισμό. 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Κλίση ουσιαστικών
Λέξεις Κλειδιά:
Αθλητισμός
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου
Διδασκαλία γραμματικής συμφωνίας 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :
Διδασκαλία γραμματικής συμφωνίας (επίθετο και ουσιαστικό) 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Χρήση λεξιλογίου που σχετίζεται με τους ποδηλατικούς αγώνες
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 13/05/2013 19:58 από τον Ελένη Μπαρμπουδάκη (1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός")