Επαγγέλματα

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει μία άσκηση αντιστοίχισης. 
Ο/η εκπαιδευτικός γράφει δίπλα στην κάθε εικόνα το σωστό επάγγελμα στο θεματικό πίνακα. Έπειτα τα παιδιά καλούνται να γράψουν τη λέξη και να κολλήσουν την εικόνα στο λεξικό τους. Στο τέλος, δημιουργούν προφορικά προτάσεις για τις δραστηριότητες του κάθε επαγγέλματος και γίνεται συζήτηση για το λεξιλόγιο που θα χρειαστεί το παιδί κατά περίπτωση.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
...
Λέξεις Κλειδιά:
Επαγγέλματα
Γενικοί στόχοι:
Εκμάθηση λεξιλογίου
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Δημιουργία απλών προτάσεων με τη χρήση του νέου λεξιλογίου
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικού με τα επαγγέλματα
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 12/05/2013 11:41 από τον Ελένη Μπαρμπουδάκη (1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός")