Άσκηση φωνολογίας-λεξιλογίου

Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών, οι οποίες στόχο έχουν 1) την κατανόηση της διακριτικής λειτουργίας των συμφώνων σε λέξεις οι οποίες διαφοροποιούνται μόνο ως προς το αρχικό τους σύμφωνο και 2) την εκμάθηση της σημασίας της κάθε λέξης μέσα από ορισμούς και προτάσεις 
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο, Προφορά
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ανάγνωση
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση της διακριτικής λειτουργίας των συμφώνων για τον καθορισμό της σημασίας μιας λέξης
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
.....
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Κατανόηση της διαφορετικής σημασίας των λέξεων, οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς το αρχικό τους σύμφωνο. 
Λειτουργικοί Στόχοι:
...
Δημιουργήθηκε στις 20/02/2013 19:00 από τον Βασιλική Αποστολούδα (Τάξη Υποδοχής)