Θεματικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τις τέσσερις εποχές του χρόνου

Το εν λόγω σχέδιο μαθήματος αφορά τη διδασκαλία του θεματικού λεξιλογίου που σχετίζεται με τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Αποτελεί μία πρόταση που περιλαμβάνει τη χρήση πολυμέσων προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών στη διδασκαλία. Επιπλέον, προωθείται τόσο η ατομική όσο και η ομαδική εργασία.

 

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Περιγραφή των καιρικών φαινομένων
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (πρόγραμμα παραγωγής πολυμέσων)
Διαφανοσκόπειο (προτζέκτορας)

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

-φύλλα εργασίας
-χαρτόνι
-μπογιές-μαρκαδόροι
-ημερολόγιο

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Λέξεις Κλειδιά:
Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν το θεματικό λεξιλόγιο που αφορά τις τέσσερις εποχές του χρόνου, όπως, επίσης και τα καιρικά φαινόμενα που αφορούν την κάθε εποχή.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία
Δομικοί Στόχοι :

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να μιλούν για τη διαίρεση του χρόνου σε εποχές, μήνες, εβδομάδες, ημέρες.
  • να συνδέουν τους μήνες με τις αντίστοιχες εποχές.
  • να γνωρίζουν τα ονόματα των μηνών και των εποχών με τη σειρά.
  • να περιγράφουν εικόνες χρησιμοποιώντας το νέο λεξιλόγιο.
  • να μιλούν για την αγαπημένη τους εποχή και να παράγουν γραπτό κείμενο έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα πρότυπο κείμενο.
Λειτουργικοί Στόχοι:

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να κατασκευάσουν το ημερολόγιο της τάξης τους.
  • να εργαστούν ομαδικά προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία δραστηριότητα.

 

Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα μέσα από την παραγωγή γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα κληθούν να γράψουν μία παράγραφο για την αγαπημένη τους εποχή έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα πρότυπο κείμενο και σε αυτό το πλαίσιο θα διαπραγματευτούν το λεξιλόγιο που αφορά την εποχή που θα διαλέξουν.

Δημιουργήθηκε στις 07/02/2013 11:42 από τον Ουρανία Μήλιου, Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)