Θεατρικά παιχνίδια για τη διγλωσσία

Πρόκειται για παιχνίδια που απευθύνονται σε κανονική τάξη και στοχεύουν στην εκατέρωθεν απενοχοποίηση της διγλωσσίας και στη διασκεδαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από το παρακάτω link:

Linkhttp://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi1/upload/Theatrika_Paixnidia.rar

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο, Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού, Γ' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Αισθητική Αγωγή, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ισπανικά, Ιταλικά
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Καθημερινή ζωή, αφήγηση, δραματοποίηση
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Υπολογιστής, ηχεία, προβολέας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Μάσκες ζώων
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Μεικτή τάξη με δίγλωσσους μαθητές, που έχουν στοιχειώδη γνώση ελληνικών και κάποια από αυτά ως μητρική την αλβανική ή τη ρωσική (για τα παραμύθια).
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αλβανική, Ρωσική
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Εθνικότητες και χώρες, Ελεύθερος χρόνος/Ψυχαγωγία
Γενικοί στόχοι:

Τα θεατρικά παιχνίδια στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τη διγλωσσία και λειτουργούν ως αφόρμηση συζήτησης για τα πλεονεκτήματα του να μιλάει κανείς δύο ή περισσότερες γλώσσες. Προτρέπουν τους δίγλωσσους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη Γ1 τους και να διεπιδράσουν μέσω αυτής με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Απώτερη φιλοδοξία  αποτελεί η απενοχοποίηση της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα μάτια των ίδιων, αλλά και των ελληνόφωνων παιδιών, και κατ’ επέκταση η προώθηση μιας διαπολιτισμικής αντίληψης ενάντια στη γλωσσική και κοινωνική περιθωριοποίησή τους. 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα μετάφρασης
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
...
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Αναγνώριση λέξεων στη μητρική γλώσσα και μετάφρασή τους στην ελληνική.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Η διγλωσσία ως δίαυλος επικοινωνίας με τους Έλληνες μαθητές.
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Δημιουργήθηκε στις 15/01/2013 23:57 από τον Ζωή Αλεξοπούλου, Φρειδερίκη Τσαμούρη (Συνεργάτιδες της Δράσης 1)