Το σπίτι της Σοφίας

Η παρούσα δραστηριότητα έχει στόχο της την εξοικείωση των μαθητών με την σύνθεση στην Ελληνική γλώσσα μέσα από λεξιλόγιο με θέμα την "κατοικία". Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τις σύνθετες λέξεις και να κατανοήσουν τη δομή τους και τον σχηματισμό τους
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επαρκές λεξιλόγιο της Ελληνικής, γνώση της κλίσης των ουσιαστικών και του τονισμού
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία
Γενικοί στόχοι:
Εξοικείωση με τις σύνθετες λέξεις της Ελληνικής και την κατανόηση της δομής της σύνθεσης
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανοήση της δομής των σύνθετων λέξεων και της χρήσης του συνδετικού φωνήεντος
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με τις σύνθετες λέξεις που αφορούν το θέμα "κατοικιά"
Λειτουργικοί Στόχοι:
Αναγνώριση των σύνθετων λέξεων με θέμα την "κατοικία" και κατανοήση των εννοιών τους
Συμμέτοχοι:
- Κατερίνα Πούλιου ()

Δημιουργήθηκε στις 13/01/2013 21:19 από τον Σέβη Σαμαρά (Δημοτικό Σχολείο Ν. Εφέσου Κατερίνης)