ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Η παρούσα δραστηριότητα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις σύνθετες λέξεις της Ελληνικής την αναγνώριση τους και την ανάλυσή τους στα συνθετικά τους μέρη.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9, 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επαρκές λεξιλόγιο της Ελληνικής σχετικό με το θέμα "κατοικία"
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία
Γενικοί στόχοι:
Γνωστικοί και μαθησιακοί
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Εξοικείωση με την μορφολογία των συνθέτων της Ελληνικής, αναγνώριση των συνθετικών.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με λεξιλόγιο σχετικό με το θέμα "κατοικία"
Λειτουργικοί Στόχοι:
Αναγνώριση σύνθετων λέξεων της Ελληνικής και χρήση τους. Κατανόηση των εννοιών του συγκεκριμένου λεξιλογίου
Συμμέτοχοι:
- Κατερίνα Πούλιου ()

Δημιουργήθηκε στις 13/01/2013 20:56 από τον Σέβη Σαμαρά (Δημοτικό Σχολείο Ν. Εφέσου Κατερίνης)