Διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος Διαφήμιση-Συσκευασία προϊόντος

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρουσιάζεται αφορά τη διαφήμιση και τη σύνδεσή της με την ορθή ανάγνωση βασικών συστατικών στις συσκευασίες των προϊόντων ώστε να γίνει δυνατή η σωστή καταναλωτική συμπεριφορά των μαθητών. Μέσα από ποικίλου είδους ομαδικές δραστηριότητες [στον προφορικό λόγο (:ανάγνωση εικόνων, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις, ανακοινώσεις, σχολιασμούς, ανάγνωση κειμένων παιχνίδι ρόλων), στο  γραπτό λόγο (: δημιουργία ετικέτας και διαφήμισης ) οι οποίες είχαν σα σκοπό να θέσουν σε εγρήγορση τις δημιουργικές και εκφραστικές δυνατότητες των μαθητών στα πλαίσια πάντα της συγκεκριμένης περίστασης επικοινωνίας, επιτεύχθηκαν και οι υπόλοιποι  ειδικοί  στόχοι του σχεδιασμού (χρήση επιθέτων, χρήση αντίθετων επιθέτων, συμφωνία επιθέτου ουσιαστικού).Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες δραστηριότητες προώθησαν τις αρχές της διαθεματικότητας, όπως την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος του μαθητή μέσα από την έκφραση βιωματικών του εμπειριών και την ανάγκη για κοινωνικότητα και επικοινωνία, την καλλιέργεια του ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος, την ανάληψη πρωτοβουλιών που αυξάνουν το κριτικό πνεύμα και την προσωπική προσέγγιση των προβλημάτων.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Καθημερινή ζωή (Πάμε για ψώνια)
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Συσκευασίες προϊόντων, διαφημίσεις από περιοδικά
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
 •     Εξοικείωση στη χρήση του λεξικού
 •     Πρόγραμμα διατροφή και υγεία (Διατροφική πυραμίδα)
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Καθημερινή ρουτίνα, Διατροφή, Υγεία, Μέσα ενημέρωσης
Γενικοί στόχοι:
 •      Προφορικός λόγος
 •      Κατανόηση γραπτού κειμένου
 •      Διατύπωση γνώμης
 •      Επεξεργασία χρηστικών κειμένων
 •      Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού
 •      Προσαρμογή γραπτού λόγου σύμφωνα με την περίσταση επικοινωνίας
 •      Διαθεματικότητα
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
 • Σύνθεση ετικέτας (προϊόντος)
 • Δημιουργία διαφήμισης
Λεξιλογικοί Στόχοι:
 • Χρήση επιθέτων
 • Χρήση αντώνυμων επιθέτων
 • Συμφωνία επιθέτου ουσιαστικού
Λειτουργικοί Στόχοι:
 •      Ανεύρεση πληροφοριών σε ετικέτες προϊόντων
 •       Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής καταναλωτή
 •       Ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας
 •       Παραγωγή προφορικού λόγου μέσα από τη βίωση καταστάσεων της καθημερινής ζωής
Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.
Σύμφωνα με την επικοινωνιακή μέθοδο και τη λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να επιτελείται σε όσο το δυνατόν αυθεντικότερες επικοινωνιακές συνθήκες και να επιδιώκει να αποκτήσουν τα παιδιά όλες εκείνες τις γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο επιλέχθηκε η ενότητα <<Πάμε για ψώνια, διαφήμιση >> ώστε τα παιδιά μέσα από τα χρηστικά κείμενα της ετικέτας, της  συσκευασίας και της διαφήμισης και τις  δραστηριότητες που προτείνονται να βρεθούν μέσα στην επιλεγμένη  επικοινωνιακή περίσταση και, βρίσκοντας κίνητρο και ενδιαφέρον, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δράσουν, να συζητήσουν και να οδηγηθούν άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο διαισθητικά από το παράδειγμα στη συνειδητοποίηση του κανόνα. (Επαγωγική τεχνική)
Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 13:42 από τον Σεβαστή Μουχτούπη & Θεόδωρος Γκατζιούρας (1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας)