Διαπολιτισμική Επικοινωνία

 

Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν/ιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας, ως σημαντικής συνιστώσας για τη μάθηση του συνόλου των μαθητών (γηγενών – αλλοδαπών και παλιννοστούντων), καθώς και την καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό  θα αναπτυχθούν δραστηριότητες εντός ή και εκτός σχολικής μονάδας, με δραστηριότητες «παρασχολικού» χαρακτήρα (επισκέψεις, εκδρομές, θεατρικές–καλλιτεχνικές ομάδες, κ.ά.).

Υποδράση 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου μπορούν να διακριθούν α) σε αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και β) σε αυτές που απευθύνονται σε καθεμία βαθμίδα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές και μαθησιακές ικανότητες των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους. Στην περίπτωση αυτή θα διευκρινίζεται η βαθμίδα της εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η κάθε δραστηριότητα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Υποδράση 3.2: Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο, των σχολικών μονάδων των ομάδων Α΄και Β΄
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: