Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Δράση 3: «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου»
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου

Αίτηση Υποψηφιότητας για την ένταξη ωρομίσθιων εκπαιδευτών σε κατάλογο κατάταξης για τη
Δράση 3: «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου»
(Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με *)

Σημαντικό: στο τέλος της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να εκτυπώσετε την αίτησή σας (χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κουμπί που θα εμφανιστεί).

Την εκτύπωση αυτή θα τη συμπεριλάβετε στην αποστολή των δικαιολογητικών.

Σημείωση: Στα πεδία όπου ζητείται ο Αύξων αριθμός Δικαιολογητικού, συμπληρώστε τον αντίστοιχο αριθμό και χρησιμοποιείστε τον για την αρίθμηση των δικαιολογητικών που θα αποστείλετε.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο


Άντρας
Γυναίκα


Επώνυμο
*
Όνομα
*
Όνομα Πατρός
*
Όνομα Μητέρας
*
Ειδικότητα
*

Ημερομηνία Γέννησης

(π.χ., 06-12-79)

*
Οδός
*
Αριθμός
Ταχ. Κώδικας
*
Πόλη
*
Τηλέφωνο επικοινωνίας
*
e-mail
*ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Επιλέξτε το νομό προτίμησής σας (Σημ: Έχετε δικαίωμα επιλογής μόνο ενός Νομού).

1.

* Θα υπάρχει δυνατότητα άρνησης τοποθέτησης σε σχολική μονάδα της περιοχής που έχει επιλέξει ο υποψήφιος μόνο μια φορά.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΤΥΧΙΟ:

Πρόσθεστε εγγραφή

*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(από αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης)

Ώρες* Φορέας Αρ. δικαιολ.*
*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.


1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(από αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης)

Ώρες* Φορέας Αρ. δικαιολ.*
*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ


Ώρες* Φορέας Αρ. δικαιολ.*
*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. Γνώση των γλωσσών καταγωγής των μαθητών
Γλώσσα Αρ. δικαιολ.*

Πρόσθεστε εγγραφή

*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.

3.2. Γνώση ξένων γλωσσών
Γλώσσα Επίπεδο Γνώσης Αρ. δικαιολ.*

Πρόσθεστε εγγραφή

*Συμπληρώστε μόνο αριθμό.

Copyright © diapolis 2010 / All rights reserved / Legal notice